Basunens Røst

ROP DET UT; JESUS KOMMER SNART! MARANATA!

Web Ansvarlig.

Ulf-Arne Eriksen

Kontakt info for Basunens Røst

Tlf nr Ulf-Arne Eriksen: 906 54 532

Tlf nr Elin S. Eriksen: 473 76 960

Mail: ulf-arne@basunensrost.com

Ønsker du å være støttepartner er vårt konto nr:

4901 13 50207

Møte videoer

Vitnesbyrd

Sang Videoer

Til opplysning så er de som er med på alle videoene spurt om deling på disse sidene, alle har svart ja! Dette bare for å ha det formelle i orden.