Basunens Røst

ROP DET UT; JESUS KOMMER SNART! MARANATA!

En velsignelse for hele nasjonen.

 

Av Svein Wiedemann.

 

På et møte i Oslo ble jeg bedt for av en fra den anglikanske kirke. Jeg falt forover og lå blant ledninger og mikrofoner i ca 45 minutter. Jeg rørte ikke på en finger i denne tiden, sa de som var tilstede.

Mens jeg lå der, ble jeg forflyttet i ånden og opplevde at jeg fòr i luften over en meget lang og dyp dal. Dette så jeg i fugleperspektiv.

Etter hvert som jeg forflyttet meg, ble jeg klar over at dalen hadde form som Norge. Jeg så at dalbunnen var ekstremt tørr, og jorden var sprukken og leiraktig, den var helt gold.

 

Etterhvert som jeg forflyttet meg nord- og sørover, ble jeg oppmerksom på at det begynte å sildre vann ut av vestveggen i dalen, og dette var omtrent midt i denne Norgesdalen.

Vannet rant ned på den tørre jorden, og jeg så at jordsmonnet forandret farge etterhvert som det trakk vann til seg. Etter en tid så jeg at vannet spredte seg nord- og sørover og gjennom bløtte hele lengden av dalen.

Kilden som var i dalsiden, var ikke så stor, men jorden fungerte som et trekkpapir, og jeg så at dette gikk forholdsvis raskt. Vannet dekket snart alt det tørre, og det fortsatte å stige. Hele denne ørkendalen ble dekket med vann, og det sto ca ti cm over hele marken.

 

Da talte Herren til meg og sa: ”Det er en tørst og hunger etter åndelig liv i dette landet. Men som du så, er det et uttørket og ufruktbart område fra sør til nord. Men nå er tiden inne for at mitt kildevell skal åpnes, og når først dèt er gjort, kan ingen makt stoppe min vekkelse. Det skal strømme, ja, overskylle hele landet. Og på samme måte som jorden trakk til seg vannet, vil mine barn ha samme smitteeffekt, slik at det vil være umulig å ikke bli berørt av min herlighet!”

 

”Det skal bli like naturlig for mitt folk at levende vann strømmer ut til de ufrelste som bekkene renner i skogen. Vannet skal utløse en fruktbarhet og vekst i salvelsen og i de åndelige nådegavene. I forhold til dette, er dere i dag bare på eksperimentnivået,” sier Herren. ”Som du la merke til, så ble kilden åpnet nesten midt i Norgesdalen. Og det er der jeg først vil bryte igjennom og la dette stedet bli en velsignelse for hele nasjonen Norge.

 

Denne byen vil bli husket i fremtiden for dette, for det var der jeg synliggjorde min kraft og undergjerninger.”

”Det som kommer til å skje er konkret og udiskutabelt. Tegn, undre og ekte glede. Manifestasjoner dere aldri har opplevd eller hørt om vil daglig rapporteres i mediene.” ”Mitt folk kommer til å rense seg, som i ild.

Innvielse og omvendelse er de to sterkeste temaene i denne tiden, og de som på denne måten søker meg, skal bli brukt til å forløse ennå mer av meg og min kraft! Deres tjeneste blir helt annerledes enn de religiøse mønstrene dere har i dag.

Med vennlig autoritet, med ett guddommelig tjenersinn, vil de betjene alle mennesker som kommer i deres vei, og som av hjertet ønsker forandring i sitt liv.

 

Dette skal skje på et personlig plan, ett og ett menneske skal bli inkludert i mitt rike og i min kjærlighet og kraft.”

”Forbered dere til dette oppdraget! Og jeg vil bruke og istandsette hver mann og kvinne som er villig til å tjene meg av et helt hjerte!.

 

”Nå er tiden inne for at mitt kildevell skal åpnes

det skal strømme, ja, overskylle hele landet.

 

|”Ringeakt ikke profetisk tale, men prøv alt,

hold fast på det gode” 1. Tess. 5, 20 – 21.