Copyright ® 2013

Basunens Røst

www.basunensrost.com

Basunens Røst

ROP DET UT; JESUS KOMMER SNART! MARANATA!

Web Ansvarlig.

Ulf-Arne Eriksen

Kontakt info for Basunens Røst

Tlf nr Ulf-Arne Eriksen: 906 54 532

Tlf nr Elin S. Eriksen: 473 76 960

Mail: ulf-arne@basunensrost.com

Ønsker du å være støttepartner er vårt konto nr:

4901 13 50207

 

Møtene i Lofoten på Betania Fredvang.

Etter en fantastisk tur til Fredvang i Lofoten så kommer det her en liten rapport fra turen vår! Vi som reiste dit var Ulf-Arne og Elin Eriksen, Kjell og Gunvor Sandmo. Vi fikk også besøk i fra Mo I Rana av et vennepar vi har der, Otto og Elsa Danielsen. Allerede Fredags kvelden var det et sterkt nærvær av Den Hellige Ånds kraft som man sjelden kjenner i møter, flere fikk oppleve å bli mektig helbredet ved bønn til Jesus. Det var en som ble helbredet i hofter og knær, en annen så vi at hevelsen i hånden forsvant og blåflekkene bare ble borte, en annen kastet krykkene etter lang tids smerter av en eller annen polio type, og han vitnet i møtene senere i helgen om dette. Ei dame hadde en kul i hånden som ble borte uten at noen ba for henne! Halleluja, er ikke Jesus fantastisk! Lørdag fortsatte like sterkt som Fredag, og Søndag var intet unntak! Ute møtet på Fredag ble avlyst og flyttet til Lørdags formiddag fordi det regnet på Fredag, her var det også fantastiske tilbakemeldinger å få! Butikken vi stod utenfor var så vellvillig for at vi kunne stå utenfor å spille, det var noen som sa at de ansatte og sjefen danset ved ekspidering i kassen, herlige tilbake meldinger å få! Alt i alt var det en helt fantastisk helg med Jesus i sentrum, eneste navnet på jord som folk blir helbredet og frelst ved. Vil og så få takke Bjørn og Sonja på Fredvang, samt alle forbederne som ber for plassen og for oss. Det er en fryd å komme til et bedhus hvor man kan kjenne at det har vært bedt i gjennom alle tider om vekkelse og forløsning. Så tusen takk for at vi ble invitert til Fredvang, og vi kommer gjerne igjen!

 

 

BIBELSK DÅP I MOSJØEN!

Halleluja det er herlig, atter er det bevegelse i dåpsvannet i blandt oss, ikke som den forføreriske og bedragerske barnedåpen, men den ekte bibelske dåpen vi leser om i bibelen Guds ord!

Det var ei jente fra Lofoten som kom til oss på besøk, og når hun var her så sa hun at hun ville bli døpt slik dåpen omtales i bibelen med full neddykkelse av hele kroppen.

Det var i begynnelsen av Juni 2014 at dåpen fant sted, det var i Ømmervannet like utenfor Mosjøen at jenta ble døpt av meg, det er så herlig å få lov til å være med på slikt og gjøre det Jesus befalte oss og gjøre i Bla Markus 16, v 15 og 16; Og han sa til dem: Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen! 16 Den som tror og blir døpt, skal bli frelst; men den som ikke tror, skal bli fordømt! Hvis du er av dem som forsvarer den kirkelige barnedåpen, hvordan kan et lite barn praktisere det som står i vers 16; den som tror og blir døpt skal bli frelst? Hvordan kan et spedbarn tro seg frelst for så å bli frelst, nei her er det snakk om din egen tro og bekjennesle, på dette skal man la seg døpe til Kristus Jesus! I Romerne 6 står det slik; 3 Eller vet I ikke at alle vi som blev døpt til Kristus Jesus, blev døpt til hans død? 4 Vi blev altså begravet med ham ved dåpen til døden, forat likesom Kristus blev opreist fra de døde ved Faderens herlighet, så skal også vi vandre i et nytt levnet. 5 For er vi blitt forenet med ham ved likheten med hans død, så skal vi også bli det ved likheten med hans opstandelse, 6 da vi jo vet dette at vårt gamle menneske blev korsfestet med ham forat synde-legemet skulde bli til intet, så vi ikke mere skal tjene synden; 7 for den som er død, er rettferdiggjort fra synden. 8 Men er vi død med Kristus, da tror vi at vi også skal leve med ham, 9 fordi vi vet at efterat Kristus er opstanden fra de døde, dør han ikke mere; døden har ikke mere nogen makt over ham; 10 for sin død, den døde han én gang for synden, men sitt liv, det lever han for Gud. 11 Således skal også I akte eder som døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus.

Her ser vi at det snakkes om en begravelse, det er nettopp det den fulle neddykkelsen skal være, vi dykkes under som et symbol på en begravelse slik Jesus ble, men den symboliserer også en oppstandelse lik den Jesus hadde da han oppstod fra de døde på den tredje dag, og vi viser med vårt liv at vi nå følger Han som frelste oss. Bibelsk dåp er den riktige dåpen, den er også en viktig del av frelsen; det er ikke frelse i dåpen, men det er dåp i frelsen! Amen!

På din egen tro og bekjennelse døper jeg deg i Faderen, Sønnen og Den Hellig Ånds navn......

Gravlagt med Jesus...........

Oppreist til Jesus for å vandre et nytt liv med Han! Nå er det Jesus som eier ditt liv!

Fantastiske møter i Tjongsfjord!

Vi ble i midten av Juni 2014 invitert til Tjongsfjord i Rødøy Kommune for å ha møter, og slik ble det. Vi kom til Tjongsfjord ganske sent på Fredag, og der hadde de hatt et møte allerede på kvelden, vi ble godt mottatt av de som var igjen etter møtet, og vi fikk hilse på et folk som velvillig tok i mot oss.

På Lørdags formiddag stod vi på utsiden av butikken i Tjongsfjord og spilte og sang i ca 2,5 timer, vi fikk en herlig kontakt med folket der ute, det var folk som kom og spurte etter tlf nr våre, og de ønsket å få kjøpe CD av sangene vi sang! Folk på slike små plasser er så vennlige og det var mange som var glade for at noen orker og tørr og stille seg opp å bringe ut evangeliet til folket slik det ble gjort før i tiden. På kvelden skulle vi ha møte i et gammelt erverdig pinselokale hvor det på 50 tallet var vekkelse, i lag med de gamle ønsker vi at dette skal hende igjen og lokalene blir fyldt opp igjen til lovprisning av Jesu navnet! Vi ble ønsket velkommen av de de som hadde invitert oss, og etter dette så fikk vi overta og ha hele møtet fra begynnelse til slutt, det var kjempe flott å ha møter i dette gamle lokalet. Takk til alle dere i Tjongsfjord som tok i mot oss og ga oss et fantastisk opphold der ute!

Alle vi har fått et spesielt kall til små plassene og øyene ute ved kysten, det er som om disse mennesskene som bor der ute er glemt av de såkalte store evangelistene, men det er vel for lite folk slik at kollekten blir for liten og dermed lite i lommeboka til evangelisten. I alle fall, det er ikke pengene til folket vi er ute etter, men vi er ute etter hjertene til lengtende mennesker som lengter etter et møte med den levende Jesus Kristus, det er KUN det vi ønsker! Amen!

Jeg ledet møtet og vi sang mange av Broder Aage Samuelsen sine sanger, vi elsker Aage sine sanger fordi de har innhold og liv i sine tekster. Så sang jeg mange av mine egne sanger som Jesus har gitt meg.

Min kone Elin vitnet og fortalte om hva Jesus har gjort i hennes liv, også Elin har skrevet evangeliske sanger, og noen av disse sang vi også!

Det var ca 25 stykker på møtet og vi fikk oppleve Den Hellige Ånds kraft slå ned i møtet, og i ettermøtet var det mennesker som fikk seg en Åndelig dusj i fra Himmelen. Det var helt fantastisk å få være med på noe slikt!